Máy làm giá đỗ GV-102 phiên bản thường

Mô tả máy làm giá đỗ GV-102 phiên bản thường Máy làm giá đỗ GV-102 phiên bản thường được sáng chế giảng viên Đỗ Ngọc Chung (ĐH Công nghệ – ĐHQG Hà Nội) và các cộng sự, sản phẩm đã được kiểm nghiệm, đăng ký bảo hộ tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam. Vì vậy, người […]